Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznych, zostanie udostępniona po złożeniu pisemnego wniosku, zgodnie z załaczonym wzorem. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, zostanie udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni.

Dostęp do informacji publicznych jest bezpłatny, jednakże Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim może wyłączyć jawność informacji publicznych, nieudostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, będących w posiadaniu Ośrodka, ze względu na ochronę danych osobowych lub prawo do prywatności, w zakresie danych osobowych osób fizycznych.

Do pobrania:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Opublikowano:
01.04.2021 (00:00)
Iwona Kanarska
Autor: Iwona Kanarska
Utworzono: 01.04.2021
Ilość wyświetleń: 392