DODATEK ELEKTRYCZNY

15.12.2022

Od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. przyjmowane są wnioski o dodatek elektryczny.

Składanie wniosków odbywa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim. Wypłaty dodatku elektrycznego realizowane będą w terminie do 31 marca 2023 r.

Dodatek elektryczny to jednorazowe świadczenie , wypłacone na podobnych zasadach jak dodatek węglowy lub dodatek do innych źródeł ciepła, jak pellet, drewno , gaz LPG i olej opałowy.

Wniosek mogą składać gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną. Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł , a w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł (do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh).

Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym stosujących ogrzewanie elektryczne lub pompę ciepła. Dodatek elektryczny przysługuje jeden na jeden adres zamieszkania. Koniecznym warunkiem do złożenia wniosku o dodatek elektryczny jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Właściciele domów, którzy korzystają z fotowoltaiki, nawet jeśli mają pompę ciepła, nie dostaną dodatku elektrycznego. W ustawie jest zapis, że gospodarstwo domowe , które korzysta z energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje. Dodatek elektryczny również nie przysługuje gospodarstwom domowym , którym zostały pozytywnie rozpatrzone wnioski o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła.

Wniosek_o_wypłatę dodatku_elektrycznego.pdfIlość wyświetleń: 216
Opublikowano: 15.12.2022 (10:55)
Iwona Kanarska

« inne aktualności