Konsultacje społeczne SRPS Lewin Kłodzki

08.09.2021

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lewin Kłodzki na lata 2022-2030”

Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lewin Kłodzki na lata 2022-2030”został opracowany przy współpracy z mieszkańcami oraz partnerami społeczno-gospodarczymi funkcjonującymi na terenie Gminy.  Formułując ostateczną formę zapisów Strategii, wzięto pod uwagę wyniki badania jakości życia na terenie Gminy.

Udostępniając Państwu projekt Strategii zapraszamy wszystkich partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców zainteresowanych problemami społecznymi do zapoznania się z treścią dokumentu oraz wyrażenia swoich opinii na temat jego zawartości.

SRPS LEWIN KŁODZKI.pdf

Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych dokumentu Strategii, poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego:

ankieta.deltapartner.org.pl/lewin_klodzki_mops_konsultacje


Ilość wyświetleń: 107
Opublikowano: 08.09.2021 (13:37)
Iwona Kanarska

« inne aktualności