Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim

ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki
tel. 74 8698 844
fax: 74 8698 088
email: ops.lewin@list.pl

skrzynka epuap: GOPSLewin/Skład_ESP

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

Kierownik: Lucyna Grzelczyk

NIP: 883-158-81-12
REGON: 890277494


Aktualności

„PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020” Podprogram 2021

25.11.2021

"PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020" PODPROGRAM 2021

W ramach kontynuacji porozumienia między GOPS w Lewinie Kłodzkim a Caritasem Diecezji Świdnickiej, w ramach programu „PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020”-Podprogram 2021, w dniach 22.11.2021 – 25.11.2021 ponownie rozdawane były produkty żywnościowe, mieszkańcom spełniającym 220% kryterium ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z wytycznymi Instytucji zarządzającej (MPiPS) pomoc w tej formie udzielana była osobom, których dochód netto nie przekraczał: 1542,20 zł - w przypadku osób samotnie gospodarujących 1161,60 zł na osobę - w przypadku osób w rodzinie.

Po żywność zgłosiło się 79 rodzin (144 osoby), którym wydano ok. 4,5 tony żywności.

Osobom starszym, samotnym, które spełniały kryteria dochodowe, pracownicy ośrodka pomocy również rozwozili żywność do domów.

Konsultacje społeczne SRPS Lewin Kłodzki

08.09.2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lewin Kłodzki na lata 2022-2030”

Opublikowano:
31.03.2021 (13:31)
Iwona Kanarska
Autor: Iwona Kanarska
Utworzono: 01.04.2021
Ilość wyświetleń: 4 049